Het laatste knooppunt de drie Klauwen verbindt door middel van 3 ongelijkvloerse kruisingen de haven van Vlissingen, de Westerscheldetunnel en de eerder aangelegde verbrede Sloeweg. Uit het materiaal van het lanschap zijn de kunstwerken ontstaan, refererend naar materiaal, patronen van zand en water maken zij het materiaal duidelijk wat al meerdere malen, en nu weer, als motor voor verdere economische groei van deze regio fungeert.

ontwerp 2018

opgeleverd 2019

i.s.m. architectenbureau Huib Koman (abHK)

in opdracht van: Provincie Zeeland /  Tractaatweg BV

luchtfoto's: Sky Pictures