Bernardstraat, 's-Hertogenbosch

Variantenstudie woningen/appartmenten KPN-terrein

ontwerp 2008